ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Informace k začátku školního roku

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás jménem všech pracovníků školy pozdravil na začátku nového školního roku.

Jak jistě víte, měly ve škole v období prázdnin probíhat dvě velké stavební akce - rekonstrukce vnitřních prostor školy a výstavba sportovního hřiště na školním dvoře.

Rekonstrukce vnitřních prostor spočívá ve výměně vodovodního řádu, elektroinstalace, rekonstrukce sociálních zařízení a výměně podlahové krytiny na některých chodbách, učebnách a ve školní jídelně.Prostor šaten bude vybourán a nahrazen skříňkami. Protože se muselo opakovat výběrové řízení na dodavatele rekonstrukce, zasáhnou, bohužel, práce ve vnitřních prostorách do podzimní části školního roku.

Práce budou koordinovány tak, aby byla co nejméně narušena výuka. Pracovat se bude vždy v omezeném prostoru pouze jednoho patra v jednom pavilonu. Žáci, kteří zde mají kmenové učebny, využijí volných učeben ve zbývajících částech školy. Byli jsme ubezpečeni stavební firmou, že se budou pro bourací práce využívat odpolední hodiny, a pokud bude třeba i víkendy. Pro výměnu podlahy v jídelně pak počítáme s podzimními prázdninami. Chod jídelny nebude nijak narušen.

Po celou dobu rekonstrukce budou správní a pedagogičtí pracovníci vykonávat zvýšený dozor tak, aby byla zajištěna bezpečnost všech, kteří se budou v budově pohybovat. Žáci budou detailně poučeni, jak se v prostorách školy chovat. O všech opatřeních v souvislosti s prováděnými pracemi budete operativně informováni prostřednictvím webových stránek a žákovských knížek.

V prostoru školního dvora bude vybudován sportovní areál.

Mgr. Ivo Zálešák

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019