ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Rozloučení se školním rokem 2013/2014

Naše škola má několik tradic, které se snažíme ctít. Rozhodně mezi ně patří slavnostní rozloučení s právě odcházejícím školním rokem. Tato akce se vždy koná v prostorách školní jídelny a diváky i účinkujícími jsou naši žáci, vyučující, vedení a bývalí absolventi. Každá třída prezentuje svůj průběh školního roku, své úspěchy i nezdary a vyjadřuje díky svým učitelům. Letos stejně jako loni se ujali moderování členové školního parlamentu, kteří též pomohli při výběru vystoupení, která zpestřila celou akci. V závěru obdrželi žáci odměny za sportovní úspěchy a výborná umístění v matematických soutěžích a žáci 9. ročníku osvědčení o prezentaci absolventských prací. Krásným závěrem této tradice je rozdávání zvonečků. Symbol posledního zvonění předávají deváťákům ti nejmladší - prvňáčci.

Rozloučení se školním rokem 2013/2014

Mgr. Alena Palíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019