ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Parlament pro parlament

Po celý školní rok připravovali členové školního parlamentu různé akce pro své spolužáky, aktivně se zapojovali do dění ve škole. Za svou obětavou práci si tedy rozhodně zasloužili odměnu. A proto, kdo z nich chtěl, mohl si jít zahrát laser game. Všem členům žákovského parlamentu děkujeme za jejich práci pro školu a těšíme se na viděnou.

Parlament - laser game, červen 2014 Parlament - laser game, červen 2014

H. Polaková, L. Spáčilová, K. Aulehlová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem