ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Vylétli další Masaříci

Říká se, že když se něco už podruhé opakuje, stává se to tradicí. A o nové tradici může mluvit i my.

Závěr 1. a 2. pololetí naše škola završila netradičním způsobem a to slavnostním vyhlášením "Masaříků". Ocenění může získat opravdu každý, kdo v každém pololetí něčím vynikl či zazářil. Je v rukou učitele ale i žáků, koho navrhnou, schválí a nechají vyhlásit.

Vyhlášení probíhalo opravdu ve slavnostním duchu. Žáci se sešli v tělocvičně školy, kde "Masaříky" pan ředitel vyhlásil a ocenil symbolickým odznakem. Jako zpestření programu vystoupily také děti z kroužku Street dance a AE Zumby.

Toto pololetí "Masaříky" získali:

1.ADaniela Kuncová – za svědomitou práci
Roberto da Costa – za aktivitu ve vyučování, ochotu pomáhat
1.BOtakar Zavadil – za kamarádství a za to, jak dovede ostatní rozesmát
Tereza Jančová – za pomáhání paní učitelce a za kamarádství
Kateřina Julinková – za kamarádství a ochotné půjčování věcí ostatním dětem
1.CKatka Holbíková– za pracovitost, píli, snahu a za krásné čtení a také za domácí přípravu
Jakub Hrozek– za kamarádství, pracovitost, za skromný úsměv a dobrou náladu
Lucie Štěpančíková – za pomoc kamarádům, za domácí přípravu a krásný výtvarný projev a také za poctivost
Gábina Hálová– za píli a pracovitost a pomoc kamarádům a paní učitelce
1.DMarie Prknová – za kamarádské chování vůči spolužákům, ochotu vždy pomoci a slušné chování
Ondřej Šinogl – za vzornou práce ve vyučování
2.AFilip Kazprzak – za vědecký přínos celé třídě
Matěj Tsap – za výborné začlenění do kolektivu a za zvládnutí češtiny
Břetislav Štefan – za kamarádský přístup a stále pozitivní náladu
2.BAgáta Langerová, Aninka Bartková - za vzornou přípravu, práci pro třídu a nejvíce přečtených knih za tento školní rok
2.CGenšiňák Patrik – za velkou snahu a přípravu do vyučování
Schüllerová Sára, Latenbergová Lucie – za výborné výsledky a pěkné chování a ochotu s čímkoli a komukoli pomoci
3.ATomáš Veselý – za příkladné chování
Samuel Halimi – za pomoc při řešení závažné situace ve třídě
3.BOndřej Beníček – za snahu a překonávání překážek
Zuzana Landová – za práci v parlamentu a kamarádské chování
Romana Matulová – za snahu, dobrou náladu a optimismus při zvládání těžšího učiva
3.CAlenka Rýdlová – za aktivní plnění služby ve třídě, za příkladné chování
Stanislav Dofek – za vynikající výsledky, příkladné chování
4.AJosef Frecer – za vítězství v recitační soutěži 4. tříd, výbornou reprezentaci školy ve sportu a dobrou práci ve škole
Jan Matyáš – za obětavou práci pro třídu a pomoc spolužákům
4.BSabina Tenorová – za přátelské chování
Kuba Jelínek – za úspěchy v matematických soutěžích
Lukáš Kapinus – za práci v parlamentu, kamarádský přístup a práci ve škole
5.ALucka Botková – za pečlivost, svědomitost, reprezentaci škola na sportovních soutěžích a za úspěšnou slohovou práci Náš svět, oceněnou v Praze
Dominik Moraň – za kamarádství, za to že nikdy nezkazí legraci a rád všem ochotně pomůže
Marek Bielik – za velkou snahu i přes komplikace, které nemůže ovlivnit, za plnění úkolů a svědomitou přípravu na výuku a také za úspěšnou sportovní reprezentaci
5.BMatěj Šinogl - za pečlivost, zdvořilý přístup k ostatním a pomoc spolužákům
Lukáš Zelinka – za galantní a přátelský přístup, nošení pomůcek do vyučování.
Filip Vozka – za snahu, férový a kamarádský přístup k ostatním

Vylétli další Masaříci, červen 2014 Vylétli další Masaříci, červen 2014 Vylétli další Masaříci, červen 2014 Vylétli další Masaříci, červen 2014 Vylétli další Masaříci, červen 2014 Vylétli další Masaříci, červen 2014

Všem gratulujeme a rozhodně nekončíme. Tradice je tradice.

Jana Ullmannová, Iva Doležalová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019