ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Olympijský víceboj

Po vzoru starších spolužáků se i ti nejmenší žáčci z 1. – 3. tříd zapojili do sportovního projektu, tentokrát pořádaného Českým olympijským výborem, s názvem Olympijský víceboj. Hlavním cílem víceboje není dosahovat nejlepších výkonů, ale v průběhu standartních hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků do šesti měřitelných disciplín a splnění každé disciplíny co nejlépe. Projekt probíhal od poloviny dubna do konce května za přispění a mediální podpory České televize, Českého rozhlasu, MF Dnes, sportovních řetězců a mnoha dalších.

Všem dětem, které splnily 6 disciplín, moc gratulujeme a přejeme jim ještě lepší výsledky v příštím roce a počítáme se zapojením i dalších tříd.

Mgr. Renata Miková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019