ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Čteme prvňáčkům

V rámci projektu partnerských tříd jsme letos spolupracovali se třídou 1.B. Během celého školního roku jsme prvňáčky navštěvovali a seznamovali je s knížkami vhodnými pro jejich věk. Ve skupinkách jsme si připravovali informace o autorovi, ilustrátorovi, četli ukázky a také si pro malé děti chystali otázky, abychom zjistili, zda všemu rozuměli a zapamatovali si to. Prvňáčci pak v hodinách výtvarné výchovy kreslili obrázky na motivy přečtené knížky.

Všichni jsme pracovali moc dobře, my se učili větší samostatnosti a vystupování a prvňáčci zase naslouchání a porozumění.

Čteme  prvňáčkům

žáci 5.A a Mgr. Renata Miková

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem