ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Absolventské práce 2014

Začátek června patří již sedmý rok obhajobám prací absolventů 9. ročníku. Ne jinak tomu bylo i v letošním školním roce. Prezentace absolventských prací proběhla 5. a 6. června 2014 v divadelním sále naší školy. V průběhu dvou dní vyslechli žáci 8. ročníku, garanti, vyučující a porota celkem 29 prací. Všechna témata si žáci zvolili sami z oblasti historie, sportu, zeměpisu, ITC, astronomie, biologie, apod., což svědčí o širokém okruhu zájmů našich absolventů. Mnohé prezentace byly na velmi vysoké úrovni. Většina žáků mile překvapila svým bezprostředním ústním projevem a atraktivností zvoleného tématu. Měli jsme možnost blíže se seznámit s tajemnými a záhadnými místy naší planety, se životem Ramesse II. a řeckou mytologií, velmi působivé bylo téma spánku a problém mladých - anorexie. Z oblasti zeměpisu vynikalo zpracování Londýna a Amsterdamu, z přírodopisu pak např. podrobný výklad o měkkýších. Nelze opomenout podrobné vypracování literárního tématu o J.R.R.Tolkienovi nebo zajímavosti o sportu taekwondo.

Letošní ročník prezentací lze hodnotit velmi pozitivně. Děkujeme všecm, kteří mnohdy překonali sami sebe a mile překvapili i nás. Nemůže to ovlivnit ani fakt, že přístup některých jednotlivců nebyl příkladný.

Mgr. Alena Palíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019