ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 4.6.2014 se uskutečnila v prostorách dvora naší školy akce s názvem První pomoc hravě. Byla připravena pro žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku naší školy. Na akci se podílela organizace Rescue Team a Sbor dobrovolných hasičů Brno - Soběšice.

V praktické části žáci procházeli 12 stanovišti. Každý žák ze skupiny si zkusil ošetřit různé druhy poranění. Pro žáky byla tato část značně obtížná, poněvadž figuranti byli velmi věrohodně připraveni. Figuranty byli žáci osmého ročníku, kteří k tomuto úkolu přistoupili velmi zodpovědně. V části teoretické si žáci zopakovali zásady poskytování první pomoci, důležitá telefonní čísla.

V poslední části přiblížili hasiči žákům svoji práci. Ukázali jim svoji výstroj a oblečení. Žáci si prohlédli velké hasičské auto a vyzkoušeli si hasičskou stříkačku.

Motem celého projektu bylo ukázat dětem, že poskytnutí první pomoci je velmi důležité. "I když neumím ošetřit všechny úrazy, důležité je zachovat chladnou hlavu a přivolat odbornou pomoc". Před nastávajícími prázdninami si tak děti oprášily své znalosti a praktické dovednosti v poskytování 1. pomoci při různých zraněních. Co může být důležitějšího než záchrana lidského života.

Jsme tedy připraveni. Hurá na prázdniny!

Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014 Projektový den 1. pomoc, červen 2014

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem