ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Moderní dějiny

Vyučující dějepisu letos připravili pro žáky 9. ročníku projekt Moderní dějiny (Dějiny 20. století), prostřednictvím něhož se žáci měli blíže seznámit s nejdůležitějšími událostmi a mezníky tohoto období v oblasti politické, kulturní i společenské.

Vybírali si z těchto témat:

  1. Příčiny a důsledky vzniku nedemokratických hnutí - fašismus, komunismus.
  2. Odkaz Osvobozeného divadla, Karla Čapka a dalších osobností, jejichž život a dílo varuje před totalitou.
  3. Dvě světové války – co způsobily a jak změnily život lidí.
  4. Okupace v roce 1968, její příčiny a důsledky pro život obyvatel v ČSSR.
  5. Osobnosti 60. let – Jan Palach, Jan Zajíc, Karel Kryl,…, význam 17. listopadu.
  6. Současné válečné konflikty, jejich důsledky pro svět, humanitární organizace.
  7. Neonacismus, rasismus, nesnášenlivost v dnešní době – příčiny, projevy, možné důsledky.

Žáci se rozdělili do skupinek po čtyřech a na přípravu projektu měli čas 6 týdnů, přičemž případné nejasnosti mohli kdykoli konzultovat.

Dne 19.5.2014 se projekt uskutečnil ve třech vyučovacích hodinách, v prvních dvou hodinách žáci třídili přinesené materiály a v poslední hodině každá skupinka prezentovala své poznatky. Škoda, že někteří svoji přípravu podcenili a nedokázali tak předat ostatním důležité informace. Většinou se však žáci své práci věnovali velmi pečlivě, jejich prezentace byly jasné a srozumitelné a ostatní spolužáci si z nich odnesli řadu poznatků. Při závěrečné diskuzi se většina  dětí shodla na tom, že jim tento projekt pomohl pochopit některé dřívější nejasnosti.

Mgr. Jana Osičková

Pozvánka na školní ples
Global storylines – Učíme se příběhem