ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Moderní dějiny

Vyučující dějepisu letos připravili pro žáky 9. ročníku projekt Moderní dějiny (Dějiny 20. století), prostřednictvím něhož se žáci měli blíže seznámit s nejdůležitějšími událostmi a mezníky tohoto období v oblasti politické, kulturní i společenské.

Vybírali si z těchto témat:

  1. Příčiny a důsledky vzniku nedemokratických hnutí - fašismus, komunismus.
  2. Odkaz Osvobozeného divadla, Karla Čapka a dalších osobností, jejichž život a dílo varuje před totalitou.
  3. Dvě světové války – co způsobily a jak změnily život lidí.
  4. Okupace v roce 1968, její příčiny a důsledky pro život obyvatel v ČSSR.
  5. Osobnosti 60. let – Jan Palach, Jan Zajíc, Karel Kryl,…, význam 17. listopadu.
  6. Současné válečné konflikty, jejich důsledky pro svět, humanitární organizace.
  7. Neonacismus, rasismus, nesnášenlivost v dnešní době – příčiny, projevy, možné důsledky.

Žáci se rozdělili do skupinek po čtyřech a na přípravu projektu měli čas 6 týdnů, přičemž případné nejasnosti mohli kdykoli konzultovat.

Dne 19.5.2014 se projekt uskutečnil ve třech vyučovacích hodinách, v prvních dvou hodinách žáci třídili přinesené materiály a v poslední hodině každá skupinka prezentovala své poznatky. Škoda, že někteří svoji přípravu podcenili a nedokázali tak předat ostatním důležité informace. Většinou se však žáci své práci věnovali velmi pečlivě, jejich prezentace byly jasné a srozumitelné a ostatní spolužáci si z nich odnesli řadu poznatků. Při závěrečné diskuzi se většina  dětí shodla na tom, že jim tento projekt pomohl pochopit některé dřívější nejasnosti.

Mgr. Jana Osičková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019