ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Testování žáků

Vážení rodiče,

Česká školní inspekce zpřístupnila Vám a Vašim dětem databázi testů, která by se měla průběžně doplňovat. Některé z těchto testů byly v minulých letech použity při celoplošném testování žáků 5. a 9. ročníků nebo při srovnávacích zkouškách PISA. Pokud máte zájem v rámci domácí přípravy Vašich dětí tyto testy vyzkoušet, je třeba, aby si vaše dítě vytvořilo účet na adrese https://portal.niqes.cz. Přístupové heslo bude potom zasláno na e-mailovou adresu Vašeho dítěte, heslo potom můžete změnit (na lépe zapamatovatelné).

Protože se chystáme využít tyto testy i ve vyučování, velmi by nám ušetřilo čas a usnadnilo práci, kdyby Vaše děti svoje přístupové údaje do „domácího testování“ již znaly. Proto prosíme zvláště rodiče mladších žáků, aby svým dětem s registrací pomohli.

Podrobnosti k domácímu testování naleznete na http://www.niqes.cz.

Mgr. A. Zálešáková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019