ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Daltonská konference

Občanské sdružení Czech Dalton o.s., které je nástupnickou organizací Asociace českých daltonských škol, pořádala 6.5.2014 v aule ZŠ a MŠ Husova v Brně svoji 1. Konferenci.

Záštitu převzala náměstkyně primátora města Brna Ing. Jana Bohuňovská. Program zahájil ředitel školy Mgr. Roman Tlustoš. Přivítal zahraniční hosty ze Severního Irska, Jihoafrické republiky a Slovenska a představitele OŠMT paní PhDr. Marii Klusoňovou a Mgr. Martina Jelínka.

Program pokračoval zajímavými přednáškami zahraničních hostů. Nejprve pan D. Holden seznámil přítomné s problémy irského školství. Pan Khaya Hamana se zaměřil více na představení své exotické země. Propojením daltonských metod s ICT technikou se zabývala paní Martina Chalachánová.

Po zajímavých přednáškách využili přítomní učitele, kterých se sešlo velké množství, možnosti účasti na jednotlivých seminářích. Bylo opravdu z čeho vybírat. Všechny semináře se konaly dvoukolově a zabývaly se inovatimními novinkami, které lze použít pro zlepšení práce s dětmi na školách.

Velmi pěkné a hojně navštívené semináře připravily také kolegyně z naší školy. Podpoře Školního poradenského pracoviště třídním učitelům se věnovala Mgr. Martina Hájková, školní psycholožka. O zkušenosti s prací se školním parlamentem se podělily Mgr. Lenka Spáčilová a Hana Pollaková.

Konference byla velmi kladně hodnocena všemi účastníky.

Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014 Daltonská konference, květen 2014

Mgr. Ivo Zálešák

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019