ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Sázení stromků

V sousedství naší školy nad smyčkou tramvaje, tam, kde se dosud válely odpadky, se najednou začalo něco dít. Byly pokáceny náletové stromy a odvezen veškerý odpad. Dobrovolníci z okolních domů začali celý prostor upravovat a připravovat k docela jinému využití.

Také naše škola byla oslovena, zda se nechceme připojit. Slovo dalo slovo a v pátek 2. května 2014 se do prostoru vydali naši žáci, učitelé a další zaměstnanci školy. Postupně po jednotlivých třídách jsme se pokusili zasadit ovocné stromy, které nám připravil organizátor celé akce, pan Sýkora. Pro menší děti to byla práce těžká, a tak museli pomoci dospělí. Starší žáci se s přidělenou prací úspěšně poprali. Někteří kopali jámy pro stromky, jiní srovnávali terén a další rozváželi hlínu ke stromkům. Podle stanoveného rozpisu se zde vystřídali žáci a učitelé od třetích až po deváté třídy.

Jsme rádi, že jsme se podíleli na vzniku jedlého parku, což je směsice ovocných stromů, keřů a bylin. V dalších etapách dojde k úpravám terénu a snad bude obnoven i pramen vody, který se podle pamětníků v těchto místech nalézal.

Celá akce proběhla s podporou městské části Brno – Líšeň a také Nadace Veronika. Věříme, že se celý prostor stane pěknou součástí sídliště a naši žáci budou za několik let vzpomínat na to, jak ovocný sad zakládali.

Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014 Sázení stromků, květen 2014

I. Zálešák

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem