ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt "Třídění a recyklace"

Na podzim proběhl na 2. stupni naší školy projekt zaměřený na nakládání s odpady. Na úvod žáci odpovídali na motivační otázky, které se týkaly třídění odpadu doma, na naší škole a ve městě Brně.

V další části projektu se žáci ve třídách rozdělili na 12 skupin. Každá skupina dostala studijní text, který podrobně popisoval následnou recyklaci vytříděného odpadu - papír, textil, baterie, kovy, PET láhve, sklo, nápojové kartony, bioodpad, nebezpečný odpad,... Po nastudování každá skupinka seznámila ostatní spolužáky s možnostmi recyklace "svého druhu" odpadu.

Pro žáky 2. stupně projekt vyvrcholil 16. dubna 2014. Na tento den jsme naplánovali letošní oslavu Dne Země. Každá třída se domluvila se svou partnerskou třídou z 1. stupně kde a jakým způsobem stráví společné dopoledne. Dvojice tříd jste tak mohli potkat například v Mariánském údolí, na Klajdovce, na Bílé hoře, v Obřanech, v Bílovicích nebo v Lužánkách. Kromě společných her bylo cílem předat získané informace o třídění a recyklaci žákům 1. stupně. Některé třídy zvolily diskusi, jiné formu hry nebo soutěže. Také během cesty si žáci všímali umístění sběrných nádob i odpadků odhozených v přírodě.

Po Velikonocích každá třída 1. stupně věnovala tomuto tématu hodinu výtvarné výchovy nebo pracovních činností - jednotlivě, ve skupinkách nebo společně celá třída vytvořila nějaký obrázek, plakát, koláž nebo výrobek. I malé děti si tak znovu zopakovaly, co se o třídění a recyklaci od svých starších spolužáků dozvěděly. Doufáme, že se tato generace naučí s odpady ekologicky i ekonomicky nakládat.

Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace Projekt Třídění a recyklace

D. Dosoudilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019