ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Soutěž školních časopisů

30. dubna 2014 proběhlo vyhlašování krajského kola soutěže školních časopisů. Naše redakce byla mezi pozvanými. Vše proběhlo v areálu Střední školy Polytechnické, do které se sjely redakce všech školních časopisů z Jihomoravského kraje. Před samotným vyhlášením proběhlo několik workshopů. Prostřednictvím těchto workshopů se mladí redaktoři seznámili se zástupci novin nebo syndikátu novinářů. Mohli s nimi hodinu diskutovat, pracovat a poučit se z jejich postřehů nebo námětů.

Následovalo vyhlášení - v něm naše redakce získala 3. místo v kategorii I. a II. stupeň ZŠ. Radost byla veliká. Kromě diplomu a ocenění si odnášíme z toho setkání spoustu podnětů, jak náš časopis vylepšit, nové kontakty a chuť do další práce.

Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014 Soutěž školních časopisů, duben 2014

Všem redaktorům M11 patří dík za celoroční práci i nasazení.

Mgr. Kateřina Trnková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019