ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně

Každý rok organizují učitelé 9. ročníku pro zájemce z řad vycházejících žáků přípravný kurz k přijímacím zkouškám na střední školy. Letošní kurz probíhal ve dnech 31.3. - 4.4.2014 v Radešíně v krásném prostředí Českomoravské vysočiny.

Intenzivní výuka žáků byla zaměřena nejen na opakování a procvičování učiva z českého jazyka a matematiky, řešení testů všeobecných znalostí, ale také na prohlubování náročnějšího učiva, jehož znalost se požaduje při studiu na středních školách. Kurz splnil svůj cíl. Žáci byli vedeni k samostatnému přemýšlení,  soustředěné práci, správnému hospodaření časem při řešení úkolů, objektivnímu hodnocení svých vědomostí. Měli také dostatek prostoru k individuálním konzultacím s vyučujícími i k tomu, aby si navzájem pomáhali.

Nedílnou součástí kurzu je i sport, turistika a zábavné večerní programy, které si děti samy připravují.

Okolní lesy se probouzely do jara a lákaly tak k romantickým vycházkám. Při jedné z nich bylo potřeba přebrodit potok, což se přes počáteční rozpaky nakonec všem podařilo. Tento zážitek pak patřil k nejsilnějším z letošního kurzu.

Přejeme všem vycházejícím žákům hodně úspěchů u přijímacího řízení na střední školy.

Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám v Radešíně, březen 2014

Mgr. Alexandra Zálešáková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019