ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Bezpečné Vánoce

Vážení rodiče,
naše škola se na konci roku 2013 zapojila do soutěže Bezpečné Vánoce, kterou připravilo Centrum Amavet-Junior Brno ve spolupráci s Odborem dopravy Magistrátu města Brna. Soutěž probíhala formou testu pro žáky 4.-7. ročníků. Zjišťovala znalosti dětí v oblasti problematiky dopravního provozu a bezpečnosti v dopravě. Z naší školy se zúčastnilo celkem 222 dětí. Mezi zúčastněnými školami si děti vedly velmi dobře. Maximální počet bodů získali tito žáci:

Anna Weisserová4.A
Blanka Petrencová4.A
Jan Baňař4.A
Filip Křivánek4.A
Iva Kasprszaková5.A
Eliška Svobodová6.B
Lucie Křivánková7.A
Jan Moudrý7.C

Blahopřejeme nejlepším řešitelům a všem zúčastněným děkujeme za účast v soutěži.

Mgr. Blanka Denemarková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019