ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Recitační soutěž

V úterý 25. února 2014 proběhla na druhém stupni naší školy recitační soutěž. Předcházela ji recitace dětí v jednotlivých třídách a poté si zájemci mohli vyzkoušet přednes básně, kterou si vybrali, před širším publikem. Přestože mnozí zpočátku váhali a měli obavy, že před obecenstvem všechno pokazí, nakonec uspěli a odměnou jim byl potlesk ostatních soutěžících a spolužáků, kteří je přišli podpořit. Všichni ocenili, že i přes velkou trému, jež byla na většině dětí více či méně viditelná, dokázali recitátoři svůj úkol dobře zvládnout. Žáci mohli například porovnat, jak rozdílně lze přednést jednu a tutéž báseň, viděli, jak je důležité pečlivě a zřetelně vyslovovat, aby bylo textu básně rozumět. Hlavní ovšem byly zážitky z poslechu krásných veršů.

Vítězové ve 3. kategorii (6. a 7. třídy)

1. místo:Jaroslav Prokop, 7.A
2. místo:Daniel Urban, 7.B
3. místo:Jakub Vajda, 7.B
Ondřej Lacina, 6.B

Vítězové 4. kategorie (8. a 9. třídy)

1. místo:Natálie Vedrová, 9.B
2. místo:Šárka Blatná, 9.B
3. místo: Denisa Višňovská, 9.B

Všem účastníkům soutěže blahopřejeme k jejich výkonům. Vítězové obou kategorií budou reprezentovat naši školu v městském kole recitační soutěže.

Recitační soutěž, únor 2014 Recitační soutěž, únor 2014 Recitační soutěž, únor 2014

Mgr. Irena Zelníčková

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem