ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Vylétli první "Masaříci"

Závěr 1. pololetí jsme tento školní rok na prvním stupni poprvé završili netradičním způsobem, a to slavnostním vyhlášením "Masaříků". A kdo to vlastně je "Masařík"? Ocenění může získat každý, kdo v tomto pololetí něčím vynikl nebo zazářil. Je v rukách každého třídního učitele, koho navrhne. Vyhlášení proběhlo opravdu ve slavnostním duchu. Žáci se sešli v tělocvičně školy, kde pan ředitel společně s paní zástupkyní vyhlásili "Masaříky" a předali jim symbolické odznáčky. Jako zpestření programu vystoupily také děti z kroužku Street dance a AE Zumby. První ročník předávání "Masaříků" se opravdu vydařil. Doufáme, že se toto ocenění stane na naší škole tradicí.

Prvními "Masaříky" se stali:

1.A
Za snahu a píli: Bezdíčková Natálie, Konečný Jiří a Šotková Kristýna
Za výborné čtení: Kubíček Šimon
Za aktivitu ve výuce: ČardžićDeniz

1.B
Za nejkrásnější písmo: Chládková Eliška, Doležal David
Za kamarádství: Zedníček Martin, Syrová Gabriela a Šinogl Vojtěch

1.C
Za kamarádství a stálý optimismus: Vild Jakub

1.D
Za kamarádské chování ke spolužákům: Odrazilová Kateřina

2.A
Za kamarádství a výborné chování: Weisserová Magdaléna
Za největší pokrok v učení a za snahu a píli: Kalábek Miroslav
Za starost a pomoc spolužačce: Růžičková Aneta
Za nejlepšího čtenáře: Štěpánek Ondřej

2.B
Za literární soutěž a vzornou práci v hodinách: Langerová Agáta Radana
Za práci pro třídu: Výhodová Eva
Za vzornou práci v hodinách: MironovArseniy a Bartková Anna
Za začlenění do třídního kolektivu a pokrok ve školní práci: Hofbauerová Veronika

2.C
Za vzorné chování a vynikající prospěch: Kummer Tomáš a Karmazin Kryštof
Za nejlepšího čtenáře a 1. místo v literární soutěži: Pozdník Jan
Za prospěch, chování a soustavnou pomoc spolužákovi: Levíčková Veronika

3.A
Za příkladné chování, výborný prospěch a pomoc spolužákům: DinhPhuongThao Vanesa
Za odpovědnost, službu šatnáře a příkladné chování: Doležel Jiří
Za chování, úspěšné zvládnutí českého jazyka aza cílevědomost: BuenoGrivasPenelope

3.B
Za věčný optimismus, dobrou náladu a překonávání překážek při psaní: Klobása Martin
Za kamarádství a za ochotu a pomoc ostatním: Dufková Anna
Za samostatnost, nápaditost a pohotovost při plnění školní práce: Přikrylová Edita

3.C
Za aktivní práci ve školním parlamentu: Martinková Denisa, Špundová Klára

4.A
Za nejvíce přečtených knih za pololetí: Vávrová Veronika
Za nejvíce přinesených plyšáků na podporu Klokánku: Vlahovič Martin

4.B
Za skvělé výsledky ve škole i ve fotbale: Hoda Vítek
Za kamarádství a úspěchy ve fotbale: Steiner Dominik
Za skvělé výsledky ve škole, za snahu a kamarádství: Zdražilová Barbora
Za nadstandartní přípravu do výuky: Vyparina Dan

5.A
Za vzorné plnění školních povinností, výborné výsledky v matematických soutěžích, aktivní přístup a pomoc ostatním: Kasprzaková Iva
Za aktivní a pečlivý přístup k výuce, přípravu zajímavostí do výuky: Vybíhal Jan
Za aktivní a pečlivý přístup k výuce a ochotu pomáhat: Suchá Tereza, Ištvan Jaroslav

5.B
Za pomoc spolužákovi a reprezentaci školy v matematické olympiádě: Foltýnová Veronika
Za aktivitu a reprezentaci v matematické olympiádě a také za přátelský přístup ke spolužákům: Klimyak Vlaďka

Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014 Vylétli první Masaříci, únor 2014

Jana Ullmannová a Iva Doležalová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem