ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Konverzační soutěž v anglickém jazyce

Dne 22. ledna 2014 se v jazykové učebně uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo celkem 17 žáků z 6. – 9. ročníků. Jejich úkolem bylo konverzovat na předem daná témata z každodenního života. V 1. kategorii (6. - 7. ročník) se na 1. místě umístila Kristýna Homolková z 6. A. Druhé místo obsadila Linh Nguyen z 6. A a na třetím místě se umístila Natálie Navrátilová ze 7. C. V 2. kategorii (8. – 9. ročník) první místo obsadila Michaela Dobrovolná z 9. A, na druhém místě se umístila Květoslava Homolková z 9. B a třetí místo obsadily dvě žákyně – Lucie Doleželová z 8. A a Eliška Miková z 8. B.

Děkujeme všem za účast a gratulujeme vítězům. Přejeme jim mnoho dalších úspěchů ve studiu jazyků.

Konverzační soutěž v anglickém jazyce, leden 2014

Mgr. Radka Hladilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019