ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Odkaz Karla Čapka

Projekt v 9. B

Projekt o životě a díle spisovatele Karla Čapka se stal již nedílnou součástí literární výchovy v 9. ročníku. V letošním školním roce jsme si odkaz tohoto geniálního spisovatele připomněli.

Žáci vytvořili šest pracovních skupin a každá z těchto skupin vyhledávala a zpracovala informace týkající se určitého literárního žánru, nebo Čapkova osobního i profesního života.

Jednotlivé skupiny zpracovávaly tato témata: Mládí, rodina a studium K. Čapka, Čapek jako novinář, Pohádky a příběhy pro nejmenší, Povídky, Romány s protifašistickou myšlenkou a Dramata. Na zpracování jednotlivých témat měli žáci čas zhruba měsíc, přičemž podmínkou úspěšného zpracování tématu bylo přečtení kteréhokoli díla spisovatele. Každá skupina prezentovala své poznatky ve stanoveném termínu před třídou, nebylo nutné vypracovat prezentaci na počítači, hodnotili jsme především mluvený projev. Úroveň jednotlivých vystoupení byla různá, většina skupin přistoupila ke svému úkolu velmi zodpovědně. Díky tomuto projektu žáci poznali a pochopili, jaký odkaz zanechal Karel Čapek pro dnešní generaci.

Mgr. Jana Osičková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019