ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den "Cizí jazyky a my"

V pátek 29. listopadu 2013 se žáci naší školy věnovali projektovému vyučování. Tentokrát byl projekt zaměřen na oblast všeobecného jazykového vzdělávání, na význam studia cizích jazyků a v souvislosti s tím i na země, kde se těmito jazyky mluví. Cílem projektu bylo také prohloubení znalostí žáků o Evropské unii a evropských státech vzhledem k jejich jazykům.

Naši nejmladší žáci se v rámci projektu naučili zpívat anglickou písničku, kterou doplnili pohybem a zdařilými kresbami. S anglickou výslovností i ostatními aktivitami jim obětavě pomohli žáci 9. ročníků. Starší žáci 1. stupně se v tento den stali manažery nového obchodního domu s názvem Evropa. Na svých kolážích nabízeli různé zboží v různých jazycích zákazníkům z celé Evropy. Zaměřili se také na kulinářské speciality jednotlivých evropských zemí a jiné tradiční produkty.

Žáci 2. stupně nejdříve pohovořili se svými třídními učiteli o významu studia cizích jazyků a poté vyplnili dotazník, který obsahoval základní fakta o Evropské unii, Evropský den jazyků a různé lingvistické pojmy. Potom se žáci zamysleli nad svým vztahem ke studiu cizích jazyků a ze svých názorů vytvořili koláž, kterou si vystavili ve třídě. V dalších hodinách zpracovávali ve skupinách předem domluvená témata týkající se např. států, ve kterých se mluví anglicky nebo německy. Jiné skupiny se zaměřily na vliv angličtiny nebo němčiny na náš život, na výrazy, které běžně používáme, čteme nebo slyšíme všude kolem nás. Někteří žáci tvořili slovníček nejfrekventovanějších slov pro cestování do ciziny, jiní se zabývali původem českých slov.

V závěru projektového dne jednotlivé skupiny představily svoje práce svým spolužákům ve třídě. Všichni tak měli možnost získat mnoho cenných a zajímavých poznatků nejen z oblasti lingvistiky ale i z reálií, kulturního i společenského života zemí Evropské unie a ostatních zemí.

Děkuji všem zúčastněným kolegům za organizaci projektového dne, žákům za odpovědný přístup ke splnění svých úkolů a přeji jim, aby po tomto projektovém dni našli ke studiu jazyků tu správnou cestu.

Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013 Projektový den Cizí jazyky a my, listopad 2013

Mgr. Eva Loukotková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019