ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Halloween aneb rej skřítků a strašidel

V pátek 1.11.2013 proběhl na naší škole projekt Halloween aneb rej skřítků a strašidel, na který jsme se moc těšili. Projektu se zúčastnily všechny děti z prvních tříd. Hned ráno si děti přinesly masky a celý den mohly být jako čarodějnice, kostlivci, skřeti, ježibaby a hlavně duchové, protože ti k Halloweenu patří.

A jak celý den probíhal? V první vyučovací hodině se děti seznámily s historií svátku, a to jak v České republice, tak v anglicky mluvících zemích. Během druhé hodiny jsme v jednotlivých třídách zápasili s dýněmi, které jsme měnili v krásné lucerny. A nakonec to nejlepší. Třetí a čtvrtou hodinu jsme společně čarovali v divadelním sále, kde na nás kromě diskotéky a zábavných úkolů čekalo i občerstvení, které zajistili rodiče. Celé dopoledne se tak neslo v duchu zábavy a dobré nálady. Tímto bychom rády poděkovaly rodičům, kteří se do příprav zapojili a napekli dětem dobroty.

Halloween aneb rej skřítků a strašidel, listopad 2013 Halloween aneb rej skřítků a strašidel, listopad 2013

Děkují tř. uč. 1. tříd: L. Bucková, B. Denemarková, J. Hégrová, E. Proklešková.

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem