ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Mezinárodní jazykové zkoušky na ZŠ Masarova

I v letošním školním roce se uskuteční mezinárodní zkoušky z anglického jazyka. K těmto zkouškám žáky připravují vyučující anglického jazyka Mgr. Lenka Štěpánová a Mgr. Radka Hladilová.

13 žáků pátých ročníků se připravuje ke zkoušce YLE v kategorii Movers v kroužku anglického jazyka. Zkoušku provedou pracovnice British Council koncem května 2014.

Letos poprvé bude 7 žáků devátých ročníků skládat mezinárodní zkoušku KET for Schools, na kterou se připravují v rámci hodin anglického jazyka. Zkouška se uskuteční v listopadu 2013 pod vedením pracovníků British Council.

Všem žákům přejeme dostatek píle a vytrvalosti k dosažení co nejlepších výsledků u těchto zkoušek.

Mgr. Lenka Štěpánová, Mgr. Radka Hladilová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem