ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Adaptační pobyt pro šesté třídy

Jako každý rok, i letos jsme se s šesťáky vydali na "adapťák". Zde jsme se snažili věnovat atmosféře ve třídách a vzájemným vztahům. Povídali jsme si o tom, co může kdo udělat pro třídu, aby v ní všem bylo dobře. A dobrou atmosféru toto jsme se snažili podpořit řadou nejrůznějších aktivit. Bylo parné, že děti si pobyt a všechny aktivity užili. A je moc hezké, když na konci adapťáku děti uvažují následujícím způsobem: "K atmosféře ve třídě můžeme přispět dobrou náladou, úsměvem, větší pomocí druhým, nevyvoláváním hádek, ovládáním své výbušnosti, nasloucháním všem, odvahou říkat svůj názor, snahou o domluvy s druhými, změnou zbytečných hádek, bavením se se všemi ve třídě, nepovyšováním se, apod."

Jsme moc rádi, že se adapťák vydařil a svůj účel splnil a držíme pěsti všem žákům, aby si ve třídách udrželi dobrou atmosféru a byli príma partami, které dokáží táhnout za jeden provaz.

Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013 Adaptační pobyt pro šesté třídy, říjen 2013

Za ŠPP Martina Hájková a Petra Majerčáková

Takto akci popsali samotní žáci:

"Adapťák byl vážně skvělý. Byla to super příležitost, jak se domluvit i s vedlejší třídou. Seznámili jsme se více i s paní učitelkou. Každý den jsme hráli spoustu her, výborně jsme se bavili. Znáte to, spousta legrace. Ocitnuli jsme se na filmovém festivalu, hráli jsme divadla, prošli se po červeném koberci, užili si společný taneční večer. Nejlepší byla diskotéka a paní učitelky. Každý si odvezl domů obkreslenou ruku, kam mu ostatní psali něco pěkného, prostě to, co si na něm váží. Myslíme si, že si to tam všichni užili. Zkrátka adapťák byl super, hned bychom ho zopakovali, škoda že není každý rok."

Žáci 6.A a 6.B

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019