ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 18.6.2013 se z žáků naší školy stali zranění a ošetřující. Na 20 stanovištích si žáci opakovali teoreticky a zvláště prakticky principy ochrany zdraví a záchrany života při hromadném ohrožení.

Část úkolů byla zaměřena na zvládnutí bezpečnosti v silničním provozu. Významná část byla věnována prevenci vzniku zranění.

Na školním dvoře si 20 skupinek tvořených žáky 4. – 6. ročníku s úkoly poradilo. Před nastávajícími prázdninami si tak děti oprášily své znalosti a dovednosti v poskytování 1. pomoci při různých zraněních. Co může být důležitějšího než záchrana lidského života. Jsme tedy připraveni. Hurá na prázdniny!

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova, červen 2013

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Předávání Masaříků
Global storylines – Učíme se příběhem