ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Absolventské práce zase trochu jinak

Již šestiletou tradici mají absolventské práce žáků 9. ročníku na naší škole. Každý ročník přináší svůj vklad, stejně jako ten letošní. Ve školním roce 2012/2013 se konala prezentace 13. a 14. června. Po všech počátečních potížích, které vždy provází každý ročník, ten letošní je přece jenom v něčem výjimečný.

Většina žáků přistupovala ke zpracování a závěrečné prezentaci velice svědomitě. Každý jedinec či dvojice si sama zvolila své téma dle záliby a zájmů, nikdo nepotřeboval ze strany garantů navrhnout zadání. Tak jsme se mohli něco dozvědět a doplnit si své vědomosti o významných osobnostech (T. G. Masaryk, Alfons Mucha, Prokletí básníci) z dějin (2. světová válka, Koncentrační tábory), ze zeměpisu, ze sportu, hudby ale také o významných ženách v historii nebo z psychologie. S velkým zájmem se setkala témata svým obsahem velice smutná (Nevidomí, Unicef, Týrání dětí). Novým prvkem letošních "absolventek" byly práce jednotlivců z celkového počtu více než polovina. Snaha a přístup žáků, kteří absolventské práce berou jako důstojné ukončení školní docházky byly poznamenány nezájmem šesti žáků, kteří "absolventky" nevypracovali a neprezentovali. Doufám, že toto se nestane tradicí dalších ročníků.

Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013 Absolventské práce, červen 2013

Mgr. Alena Palíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019