ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Setkání s paní Hilary Robinson v KJM

V pondělí 8.4.2013 se 24 vybraných jazykově nadaných žáků z naší školy sešlo v Knihovně Jiřího Mahena v Brně na jazykovém workshopu s autorkou dětských knih, paní Hilary Robinson. Workshop byl zaměřený na rozvoj čtenářských dovedností v anglickém jazyce, děti se od paní spisovatelky dozvěděly, jaké byly její literátní začátky, jak postupuje při psaní knih pro nejmenší anglické čtenáře a seznámily se s její tvorbou. Společně pak mohly pohovořit o nejznámějších pohádkách a zeptat se na vše, co je ohledně tvůrčího psaní zajímalo. Po rozhovoru s paní Robinson byli všichni žáci rozděleni do 8 skupin a pokusili se výtvarně vyjádřit děj pohádky jedné z knih. Při práci paní spisovatelka procházela mezi dětmi a diskutovala s nimi o jejich čtenářských zkušenostech.

Všichni žáci si vysloužili obrovskou pochvalu jak za své jazykové znalosti a schopnosti porozumět mluvenému projevu rodilé mluvčí, tak za velmi pěknou skupinovou práci.

Ještě se sluší připomenout, že paní Hilary Robinson přijela do Brna v rámci oslav dlouholetého partnerství měst Brna a Leeds, ve kterém máme již pátým rokem partnerskou školu Valley Primary School.

Setkání s paní Hilary Robinson v KJM, duben 2013 Setkání s paní Hilary Robinson v KJM, duben 2013 Setkání s paní Hilary Robinson v KJM, duben 2013 Setkání s paní Hilary Robinson v KJM, duben 2013 Setkání s paní Hilary Robinson v KJM, duben 2013 Setkání s paní Hilary Robinson v KJM, duben 2013

Mgr. Vlaďka Kroupová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019