ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Architektura Brna

Projekt Architektura Brna jsme promýšleli a připravovali společně s vyučujícími dějepisu a výtvarné výchovy. Cílem tohoto projektu byla snaha získat naše děti k většímu zájmu o historii i současný život města Brna, k úctě k mnoha osobnostem, které se podílely na vzniku výjimečných staveb a rozmanitých brněnských zákoutí, bez nichž bychom se zde necítili tak dobře. Aby děti nejezdily do města pouze za nákupy, ale aby si při svých procházkách městem více všímaly pěkně opravených budov a historicky zajímavých staveb, které mají kouzlo pro zahraniční turisty, ale mnozí z nás je pro běžný denní spěch vůbec nevnímáme.

Do projektu jsme zahrnuli žáky 7. – 9. ročníku, protože ti už mají povědomí o historických slozích.

Témata pro 7. ročník byla zaměřena na období středověku - středověká náměstí a trhy, historie hradu Špilberk, podzemí a především významné gotické stavby, jejichž rozstříhané obrázky slepovali a vyznačovali na nich významné prvky gotické architektury. Současně si připomínali nejznámější brněnské pověsti, které se k tomuto tématu vážou.

Žáci 8. tříd zpracovávali témata, která souvisí s počátkem a průběhem novověku. Soustředili se na barokní kostely, kašny a sochy, významná brněnská divadla a samozřejmě zjišťovali, kteří architekti se podíleli na jejich vzniku. Měli za úkol některé tyto památky navštívit a pořídit si vlastní fotodokumentaci. Někteří tento úkol splnili, ale pro mnohé jsou pořád přijatelnější internetové zdroje.

Nejaktivněji k projektu přistupovali deváťáci. Témata, která jsme jim připravili, byla pro ně zajímavá a také atraktivní. Zabývali se historií a současností Brněnského výstaviště a Hlavního nádraží, zajímavých secesních domů, židovského hřbitova a zamýšleli se nad vznikem brněnských parků a jejich významem pro současné obyvatele Brna. Vznikly tak zajímavé prezentace doplněné o vlastní fotografie, křížovky a kvízy pro spolužáky, mnozí uskutečnili také anketu mezi náhodnými obyvateli o znalostech památek. Jakub Coufal a Dan Pipota se nadchli pro funkcionalismus, a to Fuksovu vilu a vilu Tugendhat, kterou navštívili a za nemalý poplatek pořídili velmi pěkné fotky. Jejich prezentace patřila k těm nejzdařilejším, o osudech vily Tugendhat jsme se dozvěděli snad úplně všechno.

Jako vyučující, které projekt připravovaly, jsme spokojeny. Většinu žáků práce na projektu bavila, prokázali samostatnost a velkou aktivitu i schopnost spolupráce v pracovních týmech.

Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013 Projekt Architektura Brna, březen 2013

Mgr. Jana Osičková, Mgr. Irena Zelníčková, Mgr. Martina Kadlčková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019