ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Masarka v Rovnosti, aneb Neztratili jsme se

Do jedné v celku nenápadné budovy v centru města dorazily ve středu 13.3.2013 mírně promrzlé redakce školních časopisu. Důvod k tomuto počínání byste našli v emailech vedoucích a koordinátoru redakcí – pozvánku do brněnské redakce Rovnosti.

I náš časopis patřil mezi pozvané,a tak vyslal své čtyři zástupce,aby se poučili, okoukali, jak se co dělá, a pokud možno, aby část tohoto know–how přenesli i do prostředí školní redakce.

Dorazili jsme včas,abychom viděli redakční poradu. Pokud si naši redaktoři stěžovali na vedení porad ze strany bývalého šéfredaktora, zde by nevydrželi ani první slova kritiky. Další věc, která bývalého šéfredaktora školního časopisu překvapila, bylo to, že všichni pracovali bez jakéhokoliv popohánění, upozorňování a umravňování. Holt nejsme ve škole, ale v realitě.

Po tiché účasti na poradě jsme se přesunuli do jiné místnosti,kde jsme si, už ne tak tiše,vyslechli, co je v podstatě redakce Deníku zač. Dále jak Deník vzniká, jak se clení, dozvěděli jsme se, co je to například "Otvírák" (Schválně, co to je?!), kde se noviny tisknou... A případné zájemce o žurnalistiku odradili tím, že se v redakci pracuje až do noci.

Když jsme byli teoreticky náležitě vybaveni, šli jsme opět do praxe. Prošli jsme redakci odshora dolů, viděli jsme různá oddělení, například sportovní, kde jsme narazili na stohy papírů a dva fanoušky Sparty, oddělení grafiky, kde nám ukázali, jak se fotky upravují, aby je čtenáři našli při nalistování vyhlídnutého článku pěkně ořezané Dále redakci s různými pracovišti – fotografové, internetoví zpravodajové, editoři,...

To byla první část programu, po které následovala pauza na svačinu, pití a hygienické úkony.

V další části exkurze jsme vyzkoušeli samostatnou práci. Měli jsme napsat články o dnešním dni, které by se otiskly. K tvorbě nám dovolili použít jejich redakční systém, takže jsme všechno museli dělat přesně tak, jako skuteční zaměstnanci. To bylo pro většinu redaktorů, dosud zvyklých pracovat pouze s klasickými kancelářskými programy, zprvu těžký úkol. Nakonec se všichni naučili alespoň základy složitého ovládání.

Den v Deníku nakonec bavil všechny vyslané redaktory. Viděli jsme opět něco nového a poučného. Hlavně bylo zajímavé vidět ten kontrast mezi teorií a praxí, která je velmi odlišná, až to mírně vypadá, že platí jednoduchá rovnice – co platí v praxi, neplatí v teorii.

Na závěr se hodí poděkovat velmi ochotnému šéfredaktorovi krajské redakce Deníku panu Tomáši Hermanovi, za provedení redakcí a Asociaci středoškolských klubů za umožnění účasti na této akci

Masarka v Rovnosti, březen 2013
Všichni poslouchají, jak grafik dokáže "zmizet" pozadí obrázku.

Za redakci M11
Alena Nekvapilová
Matěj Kos

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019