6. ročník

 • Látka těleso

 • test - Tělesa a látky
  test - Stavba látek a síla

 • Elektrické vlastnosti látek

 • test - Elektrické vlastnosti látek

 • Magnetické vlastnosti látek

 • test - Magnety a elektrostatika
  test - Magnetické vlastnosti látek

 • Fyzikální veličiny

 • test - Hustota
  test - Hmotnost a hustota
  test - Teplota
  test - Čas

 • Elektrický obvod

 • test - Elektrický obvod

nahoru


7. ročník

  test - Opakování

 • Pohyb tělesa

 • test - Pohyb těles

 • Síly

 • test - Skládání sil
  test - Posuvné a otáčivé účinky síly
  test - Tlak, třecí síla

 • Mechanické vlastnosti kapalin

 • test - Kapaliny

 • Mechanické vlastnosti plynů

 • test - Plyny

 • Světelné jevy

 • test - Optika

nahoru


8. ročník

nahoru


9. ročník

nahoru