ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Pronájem nebytových prostor

Během školního roku lze pronajmout nebytové prostory – třídy, divadelní sál, jídelnu. Pronájem lze dojednat na celý školní rok nebo jednorázově. Žádosti se posílají elektronicky na adresu ivo.zalesak@zsmasarova.cz nebo domlouvají na telefonním čísle ředitele školy 605 263 806.

Ředitel školy vyzve nájemce nejméně týden před zahájením pronájmu k sepsání nájemní smlouvy. Cena je stanovena dohodou.

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel školy

Výměnný pobyt ve Španělsku
Polonéza 2019