ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt "Škola pro demokracii"

Školní parlament "Masařky" se zapojil do projektu "Škola pro demokracii". Tento projekt vyhlásila pražská organizace CEDU (Centrum demokratického učení).

Celý program hodnocení Škol pro demokracii vychází z doporučení Rady Evropy, zpracovaných v dokumentu "Příručka pro zajištění kvality výchovy k demokratickému občanství ve školách" ("Tool for Quality Assurance of Education for Democratic Citizenship in Schools: UNESCO, Council of Europe, CEPS, 2005).

Adaptované materiály pro ČR vznikly díky tříletému vývoji a testování v projektu "Žákovské parlamenty SOS", který byl podpořen Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Projekt je založen na aktivním zapojování žáků školy do jejího chodu a života nejbližšího okolí. Náš tým Masařek má za úkol prověřit 8 oblastí a zjistit, zda jsou naplněna všechna jejich kritéria. Oblasti zkoumání:

Po úspěšném prověření všech oblastí získá naše škola titul Demokratická škola, titul je udělen na 2 roky, poté musíme všechny oblasti znovu prověřit.

Splněním všech kritérii v daných oblastech se nejen dozvíme něco víc o naší škole, ale hlavně přispějeme k lepšímu chodu, komunikaci a příjemnějšímu prostředí ve škole.

Za tým Masařek Ota Fryml 9.A

Zdroj: www.skolaprodemokracii.cz

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019