ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11, p.o.

Ředitel školy rozhodl v souladu s § 46, § 165, odst. 2 a § 183 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání v ZŠ Brno, Masarova 11.

Seznam uchazečů

UchazečVýsledek řízeníUchazečVýsledek řízeníUchazečVýsledek řízení
001/13přijat/a036/13přijat/a070/13přijat/a
006/13přijat/a037/13přijat/a074/13přijat/a
007/13přijat/a038/13přijat/a075/13přijat/a
008/13přijat/a040/13přijat/a077/13přijat/a
010/13přijat/a042/13přijat/a078/13přijat/a
011/13přijat/a048/13přijat/a079/13přijat/a
012/13přijat/a049/13přijat/a080/13přijat/a
014/13přijat/a050/13přijat/a083/13přijat/a
015/13přijat/a051/13přijat/a086/13přijat/a
017/13přijat/a052/13přijat/a090/13přijat/a
018/13přijat/a053/13přijat/a091/13přijat/a
020/13přijat/a054/13přijat/a092/13přijat/a
021/13přijat/a055/13přijat/a093/13přijat/a
022/13přijat/a057/13přijat/a096/13přijat/a
023/13přijat/a058/13přijat/a101/13přijat/a
024/13přijat/a060/13přijat/a102/13přijat/a
025/13přijat/a062/13přijat/a103/13přijat/a
026/13přijat/a063/13přijat/a104/13přijat/a
027/13přijat/a065/13přijat/a108/13přijat/a
030/13přijat/a066/13přijat/a110/13přijat/a
031/13přijat/a067/13přijat/a
032/13přijat/a068/13přijat/a

Datum zveřejnění 27.1.2013

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019