ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt Karel Čapek v 9.B

Literární výchovu v devátém ročníku zaměřujeme na poznání některých významných osobností v literatuře, kterými jsou bezesporu bratři Čapkové. S dílem Karla i Josefa Čapka jsme se podrobně seznamovali prostřednictví třídního projektu v 9.B, kde většina dětí hodně čte. Cílem tohoto projektu bylo, aby si každý přečetl aspoň ukázky z některého díla a seznámil ostatní s jeho obsahem a myšlenkami.

Děti se rozdělily do šesti pracovních skupin. Život a tvorbu spisovatelů si rozdělily podle literárních žánrů – romány, pohádky a jiné knížky pro děti, dramata, povídky, žurnalistiku a jedna skupina se zabývala životními osudy a osobními postoji obou bratří. Na zpracování měly děti čas zhruba měsíc.

Všechny skupiny přistoupily ke svému úkolu zodpovědně, na jejich zajímavých prezentacích bylo patrné, že je K. Čapek svými knížkami oslovil. Mnozí se vrátili do dětství, vzpomněli si na pejska a kočičku, Dášeňku nebo krásné pohádky. I takové ukázky zde zazněly a znovu děti nadchly. Jiná skupina zase seznámila ostatní s obsahem mnoha povídek, ale nejvíc zaujaly Čapkovy romány, kde varuje před nastupujícím fašismem, a rovněž dramata se stejnou problematikou. Všichni byli překvapeni životními postoji obou bratrů i jejich obdivuhodnými vědomostmi z mnoha oborů.

Projekt o bratrech Čapkových se vydařil, všichni zaslouží velkou pochvalu za přípravu i prezentaci svých poznatků. Mám radost, že někteří žáci pokračují i nadále v četbě knížek Karla Čapka.

Mgr. Jana Osičková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019