ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Vánoční vystoupení v Brně 2012

K příjemné vánoční atmosféře v našem městě již tradičně přispívají nemalou měrou i žáci naší školy, kteří se i letos účastnili několika vánočních vystoupení, které pořádá město Brno.

Svá hudební a taneční vystoupení děti předvedly na Líšeňských Vánocích, na vánočních trzích a na náměstí Svobody a svůj předvánoční program završily návštěvou Domova pro seniory na Vinohradech.

Žáci prvního i druhého stupně zde zazpívali vánoční koledy, české, slovenské i anglické písně za hudebního doprovodu kalvíru, kytary a saxofonu, vítězové školní recitační soutěže do programu přispěli přednesem básniček a děvčata z tanečního kroužku zatancovala zumbu. Na závěr našeho vystoupení předali zástupci školního parlamentu malé vánoční dárečky.

Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012 Vánoční vystoupení v Brně, prosinec 2012

Mgr.Vladimíra Kroupová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019