ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Mikulášská besídka 5.12.2012

Ve středu 5.12.2012 strávili společné mikulášské dopoledne žáci 6.C a 1.A. Všichni zúčastnění se mohli do školy dostavit v převlečení za Mikuláše, čerta nebo anděla. Šesťáci si pro prvňáčky z partnerské třídy paní učitelky Jany Ullmannové připravili 6 stanovišť s mikulášskými úkoly. Každý úkol byl zaměřen na zvládnutí různých dovedností a znalostí (zábavná matematika, zpívání nebo říkání básničky, malování, hod na cíl, vymýšlení dobrého skutku pro člověka, kterého máme rádi, zábavný pracovní list). Po splnění každého z nich dostaly děti jeden dílek skládačky s motivem Vánoc od malíře Josefa Lady. Po jejím správném složení obdržel každý sladkou odměnu od Mikuláše. V další části dopoledne děti vyráběly papírové čerty, anděly a Mikuláše, které si buď odnesly domů, nebo je věnovaly jako dárek někomu ve třídě. Závěr našeho partnerského programu a předvánoční atmosféru navodila pohádka Peklo s princeznou. Celé dopoledne proběhlo v pěkné atmosféře, a proto jsme si kromě sladkostí odnesli dobré pocity ze společných aktivit a myslím, že i těšení se na další společné setkání.

Tímto bych chtěla pochválit všechny děti - prvňáčky za výborné splnění všech úkolů, za jejich nadšení zapojit se do všech připravených činností a zejména za milé chování, šesťáky pak za dobrou organizaci všech stanovišť, za hezké chování k prvňáčkům a pomoc při plnění úkolů, neméně ale také za jejich nápady a práci na vlastních vymyšlených úkolech ve svém volném čase a za přípravu třídy. Paní učitelce Janě Ullmannové děkuji za milou společnost a prostředí její třídy, a také za zhotovení krásných fotografií. 

Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012 Mikulášská besídka 5.12.2012

Míla Netušilová

Návštěva partnerské školy z Leeds
Polonéza 2019