ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Recitační soutěž 1. stupně

Již tradičně se konec listopadu nesl v duchu poezie. Ve středu 28.11.2012 se u nás konala recitační soutěž, které se zúčastnilo pět desítek žáčků. Zazněly zde rozpustilé dětské říkanky i vážnější verše K .J. Erbena. Porota, ve které zasedly zkušené paní učitelky, ale také členky žákovského parlamentu, neměla lehké rozhodování. Všichni účastníci totiž recitovali s velkým nadšením a ani tréma je nezastrašila.

Umístění v jednotlivých ročnících:

1. ročníky:1. místo: Julie Miková (1.A)
2. místo: Natálie Čáranová (1.C)
3. místo: Viktor Hejčík (1.B)
2. ročníky:1. místo: Zuzana Landová (2.B)
2. místo: Patrik Karas (2.A)
3. místo: Rudolf Trenčanský (2.C)
3. ročníky:1. místo: Lukáš Kapinus (3.B)
2. místo: Sabina Ognarová (3.A)
3. místo: Petr Kolouch (3.B)
4. ročníky:1. místo: Lucie Botková (4.A)
2. místo: Tereza Suchá (4.A)
3. místo: Karolína Hochmanová (4.B)
5. ročníky:1. místo: Martin Štaud (5.A)
2. místo: Ondřej Zetka (5.B)
3. místo: Ondřej Lacina (5.B)

Porota také udělila zvláštní cenu Julii Kučerové (5.roč.) za nastudování a poutavý přednes básně Zlatý kolovrat. Vítězům držíme palce v městském kole a všem zúčastněným děkujeme za příjemné zážitky.

Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012 Recitační soutěž 1. stupně, listopad 2012

Hana Neumanová, Lenka Spáčilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019