ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projekt "Ochrana člověka za mimořádných událostí"

Žáci II. stupně se na projekt nejdřív pečlivě připravili. Společně se svými třídními učiteli zodpověděli 45 testových otázek - formou soutěže, skupinové práce, diskuse,...

V pondělí 19. listopadu 2012 se každá třída rozdělila na 4 skupiny. Jejich zástupci si vylosovali různé situace - autonehoda, požár, povodeň, bouřka, lavina, evakuace. Pomocí návodných otázek se skupiny pokusily co nejpřesněji popsat správný postup během dané události. Poté svoje nápady upřesnily podle nastříhaných lístků se správnými i špatnými odpověďmi. Teprve pak si žáci zkontrolovali svou práci podle vzorového řešení. Dalším úkolem bylo vytvořit nástěnný přehled, který bude sloužit jako učební pomůcka pro žáky 5. ročníku. Na závěr každá ze skupin „poučila“ své spolužáky, jak by se měli (a neměli) během dané mimořádné situace chovat.

Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, listopad 2012 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, listopad 2012 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, listopad 2012 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, listopad 2012 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, listopad 2012 Projekt Ochrana člověka za mimořádných událostí, listopad 2012

D. Dosoudilová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019