ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Comenius – Vzdělávání v Evropě

27. září 2012 zpracovávali všichni žáci čtvrtých až devátých ročníků projekt Vzdělávání v Evropě, který je v letošním školním roce naším druhým dílčím projektem.

Děti na prvním stupni se zaměřily na současné školství v České republice, ve svých třídách pohovořily o svých představách o budoucím studiu, vysvětlily si jednotlivé stupně naší vzdělávací soustavy, zjistily, jaké předměty je čekají na druhém stupni, porovnaly podmínky pro studium v dnešní době s minulostí a doplnily si vědomosti o možnostech studia i v jiných státech. I když bylo toto téma velmi náročné, musíme všechny žáky pochválit za odpovědný přístup ke zpracování projektu.

Na druhém stupni žáci tvořili plakáty na téma Vzděláváni v parnterských zemích a porovnávali vývoj českeho školství od dob Marie Terezie až po současnost.

Výstupem tohoto projektu bude videonahrávka o školství v Evropě. Nyní už pouze čekáme na příspěvky našich partnerů z Bulharska, Polska a Velké Británie, které nám předají na 3. mezinárodním setkání, které se uskuteční ve dnech 9. - 13. října 2012 v Polsku.

Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě Comenius - Vzdělávání v Evropě

Vyučující AJ

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019