ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Několik rad pro rodiče nových prvňáčků

Vážení rodiče, Vaše děti se za pár dnů postaví na pomyslnou startovní čáru nové a velmi důležité etapy svého života. Jsme rádi, že jste si vybrali právě naši školu. Budeme se snažit, aby se Vašim dětem ve škole líbilo, aby zvládly náročné požadavky a i Vy rodiče jste byli spokojeni s nabídkou naší školy.

Zcela nezastupitelná je velmi úzká spolupráce školy a rodiny. Jsme škola otevřená Vašim podnětům a připomínkám. Za nezbytnou považujeme zejména komunikaci mezi rodiči a třídní učitelkou. Nejen pravidelné třídní schůzky a hovorové hodiny jsou určeny k vzájemnému kontaktu. Každá třída má své webové stránky, kde se můžete dozvědět nejdůležitější informace ze života třídy. Prostřednictvím deníčku nebo telefonicky ( v případě nutnosti) je možné si domluvit schůzku s učiteli. Jste vítáni i ve výuce. Můžete se přijít kdykoliv podívat do hodiny. Jen bychom uvítali předchozí domluvu s vyučujícím.

První třídní schůzka se uskuteční v úterý 18.9.2012. Pro Vás rodiče prvňáčků připravujeme ve spolupráci s firmou Mansio besedu o nástrahách začátku školní docházky. Proběhne v září event. v říjnu.

Připravili jsme pro Vás několik rad pro dobrý a bezproblémový start prvňáčka.

Co by mělo zvládnout dítě, které nastupuje do školy:

Co potřebuje malý školák od rodičů:

Něco o stravování

Jídlo a pití, které dáte nebo nedáte dítěti do školy může ovlivnit i jeho školní výkon. Zejména v období růstu potřebují děti kvalitní výživu. Podle zásad zdravé výživy připravujte svým dětem snídaně a svačinky.

Můžete využít služeb školní kuchyně, která připravuje pro žáky rozmanité, zdravé a chutné svačinky.

Něco o přezůvkách

Vážení rodiče, přijetím Vašeho dítěte do školy se i Vy stáváte její součástí. Nestůjte proto mimo ni. Zúčastňujte se školních akcí. Návštěvy školy by pro Vás neměly být ničím mimořádným. Těšíme se na spolupráci s Vámi

.

Za všechny p. učitelky 1. ročníků
Mgr. Ivana Jelínková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019