ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 22.6.2012 si žáci 4. – 6. ročníků na 18 stanovištích opakovali teoreticky a zvláště prakticky principy ochrany zdraví a záchrany života.

Část úkolů byla zaměřena na zvládnutí bezpečnosti v silničním provozu. Významná část byla věnována prevenci vzniku zranění. Počasí nám přálo, takže se všechny úkoly plnily v okolí školy. Před nastávajícími prázdninami si tak děti oprášily své znalosti a dovednosti v poskytování 1. pomoci při různých zraněních. Co může být důležitějšího než záchrana lidského života.

Projektový den 1. pomoc, červen 2012

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Projektový den 100 let republiky v 1. třídách
Global storylines – Učíme se příběhem