ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Projektový den 1. pomoc na ZŠ Masarova

Dne 22.6.2012 si žáci 4. – 6. ročníků na 18 stanovištích opakovali teoreticky a zvláště prakticky principy ochrany zdraví a záchrany života.

Část úkolů byla zaměřena na zvládnutí bezpečnosti v silničním provozu. Významná část byla věnována prevenci vzniku zranění. Počasí nám přálo, takže se všechny úkoly plnily v okolí školy. Před nastávajícími prázdninami si tak děti oprášily své znalosti a dovednosti v poskytování 1. pomoci při různých zraněních. Co může být důležitějšího než záchrana lidského života.

Projektový den 1. pomoc, červen 2012

Mgr. Renata Kukolová, Mgr. Marta Tesařová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019