ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Naši nejlepší žáci 2011/12

Stalo se již tradicí, že na konci školního roku jsou nejlepší žáci z líšeňských základních škol přijati na půdě radnice městské části Brno Líšeň. Také tento rok se 22. června v sále radnice setkali nejlepší žáci, aby zde prezentovali své úspěchy. Výkony žáků pozorně sledovali nejen žáci, doprovázející učitelé a ředitelé ze škol, ale také pan místostarosta Mgr. Jiří Janištín, předsedkyně školské a kulturní komise obce Ing. Eva Svobodová a ostatní členové komise. Každý žák si připravil pěknou prezentaci o sobě, svých zájmech a plánech do budoucna. Všechny prezentace byly velmi zdařilé a svědčí o tom, že žáci základních škol umí pracovat s nejnovější technikou. Na závěr obdržel každý žák z rukou pana místostarosty diplom a drobné dárky.

Z naší školy byli pro tento školní rok vybráni k ocenění Šárka Blatná ze 7.B, která pracuje ve školním parlamentu, časopisu, ráda zpívá a je vždy ochotná pomoci spolužákům. Dále se jednalo o Matěje Kosa z 9.B, který měl po celou dobu studia výborný prospěch, účastnil se řady vědomostních soutěží, pracoval v parlamentu, školním časopisu a zapojil se do projektu Comenius. Moderoval také školní akademii. Také on rád pomáhal ostatním. Třetím žákem z naší školy byl Mirek Rujzl rovněž z 9.B. I on se velmi dobře učí, účastnil se vědomostních soutěží a pracoval ve školním časopisu. Rovněž se podílel na úspěchu projektu Comenius. Spolu s Matějem moderoval školní akademii. Oba chlapci budou studovat střední školu.

Oceněným žákům blahopřejeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012 Přijetí nejlepších žáků na radnici 22.6.2012

Mgr. Ivo Zálešák
ředitel školy

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019