ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Slavnostní akademie

Celé letošní jaro bylo ve znamení oslav 30. výročí otevření naší školy.

Ve škole probíhaly sportovní soutěže, dny otevřených dveří a příjemné setkání bývalých a současných zaměstnanců, výtvarníci školu pěkně vyzdobili. K tomuto výročí vyšel rovněž almanach, který představil současné aktivity školy. Během celého školního roku si děti pod vedením svých učitelů pilně připravovaly svá vystoupení na akademii. Termín této oslavy byl stanoven na čtvrtek 21.6. v líšeňském Dělňáku.

Generální zkouška celého programu probíhala v průběhu dopoledne. Pan školník převezl do sálu všechny potřebné rekvizity, hudební techniku a nářadí z tělocvičny. Většina dětí a učitelů se hned ráno přesunula na místo a celé dopoledne se zkoušelo. Nebylo to jednoduché - urychlit nástupy na jeviště, překonat trému, odstranit drobné nedostatky a utišit hlučící děti, které momentálně nevystupovaly. Přes velkou únavu i nervozitu všech zúčastněných tato zkouška ukázala, že odpolední program by mohl dopadnout dobře. Všem na tom moc záleželo.

Před začátkem odpoledního představení do sálu proudily davy rodičů s dětmi, babičky a dědečkové, bývalí žáci a kamarádi účinkujících, ti všichni si nechtěli nechat ujít vystoupení dětí, povzbudit je a pochválit. Pořadatelé dokonce museli rychle přidávat židle a lavice k sezení. Mezitím v předsálí paní učitelky představovaly sborníky, školní časopisy a jiné materiály, které si každý mohl za symbolickou cenu zakoupit. Konečně se podařilo všechny diváky usadit a děti uklidnit. S menším zpožděním pak mohl ředitel školy se zástupkyněmi slavnost zahájit.

Sled vystoupení zahájili ti nejmenší, sálem se rozléhalo roztomilé zpívání a recitování, obdiv zaslouží dokonalé taneční choreografie i skupinová vystoupení aerobiku. Starší žáci udivili svými akrobatickými a tanečními výkony, zpíváním i recitací. Diváci ocenili téměř profesionální výkon obou deváťáků – konferenciérů, kteří vtipně a pohotově uváděli jednotlivá čísla a doprovázeli je i svými humornými postřehy. Na závěr nechybělo pěvecké vystoupení celého kolektivu učitelů, které, přiznejme si, trošku pokulhávalo za výkony dětí. Naštěstí to diváci přijali s humorem a nadhledem.

Slavnost skončila, na všech byly patrné známky spokojenosti a uvolněnosti, rodiče měli opravdu za co své děti pochválit. A tak všem, dětem, vyučujícím i organizátorům patří velký dík za to, že oslava výročí školy se opravdu vydařila.

Poděkování patří také rodičům i prarodičům, kteří zaplacením dobrovolného vstupného a zakoupením almanachu přispěli do školního rozpočtu. Škola získala z dobrovolného vstupného 8 690,- Kč, z prodeje almanachu 2 870,- Kč a z prodeje rozšířeného čísla školního časopisu 330,- Kč.

Výtěžek bude použit na nákup pomůcek pro děti.

Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012 Slavnostní akademie, červen 2012

Mgr. Ivo Zálešák, ředitel

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019