ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

CVČ aerobic - zumba 2011/12

Také v letošním školním roce mohou dívky i chlapci navštěvovat kroužky AEROBIKU a ZUMBY, rozlišených nejen podle věku, ale také podle vyspělosti každého jedince. Cílem aerobního cvičení je seznámit se aktivně s pohybovými a tanečními prvky AE a rovněž taneční zumby, zlepšit kondici a rozsah pohybu. Svoji obratnost mohou cvičenci vyzkoušet také při cvičení na velkých míčích a nejstarší dívky trénují rovněž step aerobic. Aerobic má na naší škole mnohaletou tradici. Každoročně se zúčastňujeme mnoha soutěží, nejen v pódiových skladbách, ale také v jednotlivcích, kde děvčata již tradičně dosahují pěkných úspěchů.

V CVČ pracují čtyři skupiny:

1. třídy
CVČ aerobic - zumba 2011/12
Zleva: Evička Neužilová, Adélka Nedvědová, Vaneska Dinh, Eliška Michlová, Anička Atiehová, Markétka Mašková, Anetka Hrozková, Adélka Šlapová. Na snímku chybí Vendulka Pyndričová a Deniska Martínková.

2. - 3. třídy:
CVČ aerobic - zumba 2011/12
Zleva: Anetka Pokladníková, Nikol Thunová, Terezka Peterková, Valentýnka Luková, Evička Rajská, Marcelka Stromecká a Monička Větříšková.

4. třídy:
CVČ aerobic - zumba 2011/12
Ze 4.A a 4.B: zleva dole: Eliška Schmausová, Kristýna Kampasová, Honza Mikulica, Zuzana Vernerová, Šárka Foglová, Natálka Vítová, Kristýna Pilátová, Adélka Uřičářová, nahoře: Terezka Šabratová, Linh Nguyen, Dominika Milánová. Kroužek navštěvuje také Anička Nováková.

CVČ aerobic - zumba 2011/12

2. stupeň současně nejvyspělejší skupina, do které také volně přecházejí talentované dívky z 1. st.

CVČ aerobic - zumba 2011/12
Zleva dole: Julie Kučerová, Soňa Mazánková, Simona Šorfová, Terezka Šabratová, Šárka Foflová, Adélka Uřičářová, Kristýna Koudelková, Elizabeth Rotreklová Zleva nahoře: Karolína Svobodová, Míša Dobrovolná, Šárka Blatná, Kristýna Skulová, Hanka Blatná, Tereza Tesařová, Eliška Schmausová, Saša Páleníková, Lucie Dobrovolná, nepřítomna Lucie Matulová

CVČ aerobic - zumba 2011/12
Dívky 4. tříd při cvičení na míčích

Eva Proklešková
vedoucí kroužku AE - ZUMBA

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019