ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Absolventské práce na ZŠ Masarova

Již pátým rokem jsme byli svědky prezentace absolventských prací, kterými se žáci devátého ročníku loučí s povinnou školní docházkou. I v letošním školním roce proběhly absolventské práce 7. a 8. června 2012 ve školním divadelním sále za přítomností žáků, bývalých absolventů, rodičů a pedagogických pracovníků školy.

Každý ročník prezentace přinesl něco nového. Absolventské práce tohoto školního roku byly jedním slovem skvělé. Témata byla zajímavá, mnohdy svým obsahem velmi smutná ( Nemoc motýlích křídel, Wintonovy děti, Postižení) , upozorňovala na široké zájmy žáků, např. v oblasti hudby, ITC, fotografování, historie, a sportu . Velmi dobré komunikativní dovednosti a práce s počítačovou technikou jsou výsledkem třídních, ročníkových a celoškolních projektů, kde vyučující vedou žáky ke kultivovanému projevu, zodpovědnosti za odvedenou práci, správnému vyjadřování a sebedůvěře.

Opět jsme se přesvědčili, že rozhodnutí o prezentaci absolventských prací žáků 9. ročníku bylo dobré. V tomto školním roce k tomu přidáváme že kvalita zvítězila nad kvantitou.

Všem prezentujícím moc děkujeme.

Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012 Absloventské práce 2011-2012

Mgr. Alena Palíková

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019