ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

ZŠ BRNO, MASAROVA, P.O.

Anketa mezi rodiči
duben 2012

Ankety se zúčastnilo 48 % všech rodičů (57 % rodičů, kteří mají své dítě na 1. stupni, 36% rodičů, kteří mají své dítě na 2. stupni).

Děkujeme všem rodičům, kteří se do ankety zapojili.

Z výsledků ankety:

Téměř všichni rodiče, kteří se ankety zúčastnili, považují celkovou úroveň školy za dobrou (45% rodičů odpovědělo v anketě pro rodiče "rozhodně ano" a 50% odpovědělo "spíše ano"). Podobně velmi kladně odpovídají na otázku, zda by doporučili naši školu dalším rodičům (92% rodičů).

Pozitivně hodnotí rodiče (93%) školu i z hlediska výuky. Podle názoru většiny rodičů (89%) mají učitelé přiměřené nároky na žáky, kladně je hodnocena atmosféra ve třídách a ve škole (80% rodičů), i pozitivní vztah pedagogů k žákům (86%). Téměř všichni rodiče (96%) udávají, že se jim s učiteli spolupracuje dobře (z toho 68% rodičů na otázku zda se jim dobře spolupracuje s učiteli odpovídá "rozhodně ano"). 83% rodičů hodnotí webové stránky jako kvalitní (zajímavé, dostatečně informativní, aktuální).

Rodiče žáků (87%) také vnímají, že škola rozvíjí osobnosti dětí v oblasti komunikace, mezilidských vztahů, schopnosti spolupráce. A podle názorů většiny rodičů, kteří dokáží následující posoudit, škola pomáhá dětem, které pomoc z nejrůznějších důvodů (zdravotní postižení a podobné potíže, specifické poruchy učení, selhávání ve výuce, apod.) potřebují.

Značně pozitivně je hodnocena i školní družina (81%rodičů hodnotí služby školní družiny kladně, 15% rodičů v anketě udává, že nedokáže posoudit).

Součástí ankety byl i prostor k volnému vyjádření na následující otázky:
Měli bychom něco ve škole změnit? Máte náměty pro zlepšení práce školy? Co na škole oceňujete? Co se Vám líbí?
Přibližně čtvrtina rodičů této možnosti využila a psala své poznámky k chodu školy. Děkujeme za Vaše ocenění i postřehy k dalším změnám.

Podrobnější výsledky v následujících tabulkách a grafech.

1. Považujete celkovou úroveň školy za dobrou?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem1061179020
45,3 %50,0 %3,8%0 %0,9 %0 %
1. stupeň83743020
51,2%45,7 %1,9 %0%1,2 %0%
2. stupeň23436000
31,9 %59,7% 8,3% 0% 0,0% 0%

2.Vnímáte kvalitu výuky jako dobrou?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem11110712130
47,4%45,7%5,1%0,4%1,3%0
1. stupeň88681010
54,3%42,0%0,6%0%0,6%0
2. stupeň23397120
31,9%54,2%9,7%0,0%2,8%0

3. Je atmosféra ve škole a ve třídách příjemná?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem72114101334
30,8%48,7%4,3%0,4%14,1%1,7%
1. stupeň627650172
38,3%46,9%3,1%0%10,5%1,2%
2. stupeň103851162
13,9%52,8%6,9%1,4%22,2%2,8%

4. Spolupracuje se Vám dobře s učiteli?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem160652126
68,4%27,8%0,9%0,4%0,9%2,6%
1. stupeň128301003
79%18,5%0,6%0%0%2%
2. stupeň32351103
44,4%48,6%1,4%1,4%0%4,2%

5. Mají učitelé k žákům kladný vztah?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem1227940236
52,1%33,8%1,7%0%9,8%2,6%
1. stupeň974710134
59,9%29%0,6%0%8%2,5%
2. stupeň253230102
34,7%44,4%4,2%0%13,9%2,8%

6. Podporuje škola rozvoj osobnosti dětí v oblasti komunikace, mezilidských vztahů, schopnosti spolupráce, apod.?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem10310060241
44%42,7%2,6%0%10,3%0,4%
1. stupeň836130141
51,2%37,7%1,9%0%8,6%0,6%
2. stupeň203933100
27,8%54,2%4,2%4,2%13,9%0

7. Pomáhá škola dětem, které pomoc potřebují? (zdravotní postižení a podobné potíže, specifické poruchy učení, selhávání ve výuce, apod. )

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem11249122572
47,9%20,9%5,1%0,9%24,4%0,9%
1. stupeň853560342
52,5%21,6%3,7%0%21,0%1,2%
2. stupeň271462230
37,5%19,4%8,3%2,8%31,9%0%

8. Hodnotíte služby školní družiny pozitivně?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem1048521366
44,4%36,3%0,9%0,4%15,4%2,6%
1. stupeň806011182
49,4%37%0,6%0,4%11,1%0,9%
2. stupeň242510184
33,3%34,7%1,4%0%25%5,6%

9. Jsou webové stránky školy kvalitní (zajímavé, dostatečně informativní, aktuální)?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem88107170193
37,6%45,7%7,3%0%8,1%1,3%
1. stupeň6571110123
40,1%43,8%6,8%0%7,4%2%
2. stupeň23366070
31,9%50,0%8,3%0%9,7%0%

10. Doporučili byste naši školu dalším rodičům?

rozhodně anospíše anospíše nerozhodně nenevímbez odpovědi
celkem132848091
56,435,93,403,80,4
1. stupeň97563060
59,934,61,903,70
2. stupeň35285031
48,638,96,904,21,4

11. Nároky učitelů a školy na Vaše dítě jsou:

velmi přísnépřiměřenémálo náročnébez odpovědi
celkem5207175
2,1%88,5%7,3%2,1%
1. stupeň214785
1,2%90,7%4,9%3,1%
2. stupeň36090
4,2%83,3%12,5%0%

Z volných vyjádření

Co na škole oceňujete? Co se Vám líbí?

Měli bychom něco ve škole změnit? Máte náměty pro zlepšení práce školy?

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019