ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Městské kolo recitační soutěže

V listopadu jsme na ZŠ Masarova pořádali již tradiční školní kolo recitační soutěže pro žáky l.-5. tříd. Nejlepší recitátoři postoupili do městského kola, které se konalo ve středu 14.3.2012 v centru Labyrint v Brně Bohunicích. Za 1.ročník (kategorie 0) nás reprezentoval Daniel Janda ze třídy 1.C, za 2. a 3. ročník (kategorie 1) Lukáš Kapinus ze 2.B a za 4.a 5. ročník (kategorie 2 ) Lucie Gágyorová . V letošním školním roce si nejlépe si vedla žákyně 5.A třídy Lucie Gágyorová, která již ve potřetí postoupila do kola krajského, vloni dokonce do kola celostátního. Doufáme, že i letos se jí bude v krajském kole dařit.

Městské kolo recitační soutěže 14.3.2012
Foto zleva: Lucie Gágyorová, Daniel Janda, Lukáš Kapinus.

Brno 19.3.2012
Olga Chalupová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019