ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Kroužek keramiky

V našem čtvrtečním kroužku keramiky se věnujeme jak vytvářením keramiky modelováním a točením na hrnčířském kruhu, tak následným glazováním. Děti se seznámí s principy zpracování keramické hlíny, výroby keramiky a samotným výpalem v peci. Během našich odpoledních hodin si děti vyzkoušejí vyrobit různé typy keramických předmětů, ale důraz je kladen i na vlastní tvorbu. Samým vrcholem práce je chvíle, kdy se hotové výrobky vyndají z pece a nadšené děti si je odnášejí domů.

Centrum volného času - kroužek keramiky Centrum volného času - kroužek keramiky Centrum volného času - kroužek keramiky Centrum volného času - kroužek keramiky Centrum volného času - kroužek keramiky Centrum volného času - kroužek keramiky

Monika Gregorová
vedoucí kroužku

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019