ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Konverzační soutěž v angličtině

26. ledna 2012 jsme pro žáky naší školy uspořádali školní kolo konverzační soutěže v angličtině. Žáci se spolu utkali v konverzaci na běžná témata jejich života. Porota hodnotila jazykovou pohotovost a kreativitu, bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatickou správnost. Letošní soutěž měla vysokou úroveň a všichni soutěžící si zasluhují pochvalu.

Výsledky kategorie I. A1. místo:David Pirochta 7.A
Nicolas Mahr 7.A
2. místo:Květoslava Homolková 7.B
3. místo:Michaela Dobrovolná 7.A

Konverzační soutěž 2012 - vítězové kategorie I. A

Výsledky kategorie II. A1. místo:Denis Haluška 9.A
2. místo:Adéla Strnadová 9.A
3. místo:Martin Ondrůj 8.B
Kristýna Žišková 8.B

Konverzační soutěž 2012 - vítězové kategorie II. A

V okresním kole nás bude reprezentovat David Pirochta a Denis Haluška. Good luck!

Vyučující angličtiny

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019