ZÁKLADNÍ ŠKOLA MASAROVA, BRNO Zřizovatel:
MČ Brno - Líšeň
www.brno-lisen.cz

Recitační soutěž žáků na ZŠ Masarova

Stalo se již tradicí, že v 1. pololetí pořádáme na ZŠ Masarova recitační soutěž pro žáky 1.-5. ročníku. Letos se uskutečnila v pondělí 12.12.2011 a zúčastnilo se jí 57 žáků! Porota měla nelehký úkol - vybrat nejlepší recitátory, což bylo velmi obtížné, neboť žáci předvedli pěkné výkony, někteří dokonce recitovali vlastní báseň. Všichni zúčastnění získali diplom a malou pozornost, vítězové pak i věcnou cenu. Nejlepší recitátoři z 1., 2. a 5. ročníku postupují do městského kola, které se koná 14.3.2012 v CVČ Labyrint. V porotě byli učitelé, ale i zástupci školního parlamentu – Matěj Kos z 9.B a Simona Šorfová z 5.B třídy.

Vítězi v jednotlivých ročnících se stali (řazeno od 1. do 3. místa):
1. ročník – Daniel Janda 1.C, Edita Přikrylová 1.B, Leona Otrubová 1.B, Vanesa Dinh 1.A
2. ročník – Lukáš Kapinus 2.B, Filip Křivánek 2.A, Alexandra Täuberová 2.A
3. ročník – Natálie Němcová 3.A, Vladka Klimyak 3.B, Lucie Botková 3.A
4. ročník – Julie Kučerová 4.A, Zuzana Přikrylová 4.B, Dominika Miková 4.B
5. ročník – Lucie Gágyorová 5.A, Daniel Urban 5.B, Simona Šorfová 5.B, Lucie Dobrovolná 5.A

Recitační soutěž 12.12.2011 Recitační soutěž 12.12.2011 Recitační soutěž 12.12.2011 Recitační soutěž 12.12.2011 Recitační soutěž 12.12.2011 Recitační soutěž 12.12.2011

Brno 12.12.2011
Hana Neumanová, Olga Chalupová

Recitační soutěž 2. – 5. ročníku
Polonéza 2019